Hàng Sẵn Kho - Giá Tốt

Hàng Stock kho HPQ

Ngày đăng: 11-09-2017

1,032 lượt xem

Đa dạng các mặt hàng - Giá tốt nhất thị trường

Domino HYBT-25, 25A    
Phít kết nối Consent AC220V    
Encodor TRD-J100-RZ    
Khớp nối đầu Ecoder JU100    
Cảm biến vùng SOT- NP801H4    
Công tấc hành trình TZ8108    
Công tấc hành trình Honeywell SZL-WLC-BL3    
Bộ nguồn 220v/24v/1A NES 25-24    
Van điều khiển bằng khí nén đường ống Ø42 Model: Festo VZBA-R112-63-32T-F0405-R  
Cảm biến Omron EE-SPX613    
PLC S7200, CPU 226 AC/DC/RLY, 216-2BD23-OXB8    
Module DO16xDC24V/1A, 322-1BH01    
Module DO16xDC24v/0.5A, 322-1BH01-0AA0    
Module DO16xRel Ac 120/230V, 322-1HH01-0AA0    
Van điều khiển bằng khí nén Festo VZBA-2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T-PP60-R-90-C  
Van điều khiển bằng khí nén Festo  VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PP106-R-90-C  
TELEDYNE 8800A    
van thủy lực ARON AM3QFABC    
encorder hontko HTR-HB-8-10-2-PP      
Filter Cartridge P-SRF 05/25, 1C224440    
Filter 3/4”” CSF16    
Filter insert AB05PFR2PVH4    
Filter Cartridge SCM Cryst. Tk ”AB1NF7PH4 (Pall)    
H2O2 Filter    
Filter Cartridge 1um PUY1U010ZJ    
Balance Spring Assembly    
Techlube with 120cc lubrication canister and battery    
G3LB-22-160-T010WZ    
FESTO VN-07-L-T3-PQ2VQ2-RO1-M       
Pepprrl Fuchs  UC300-30GM-IUR2-V15    
TELEDYNE TAI-8800A      
Moog Vietnam Moog Pump   
D952-2009-10    
HPR1841RKP032KM28H1Z00    
(P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00)    
Moog Vietnam Moog Pump   
P/N: D952-2009-10 + Adaptor CA51297-001-00    
Pisco Vietnam Pisco Pneumatic Joint   
LC-0640-M3    
Moog Vietnam Adaptor CA51297-001-00   
Moog Vietnam Printed Circuit Board   
D137-001-006    
ANALOG MODULE QAIO 16/4-A, BK5151 BUS COUPLE,For:AUTOMATION SYSTEM M3000  
Moog Vietnam D682Z4862G A B02HXUW6HEY2HN B02HXUW6HEY2HN  
PROPORTIONAL VALVE    
Moog Vietnam Servo valve  
Model: J141-212B    
Moog Vietnam Servo valve  
Replaced by: G761-3004B    
(Model: G761-3004)    
MOOG Vietnam CONTROL BOARD  
P/N: G122-202A001 (G122-202/A001)    
Type: P.I. Servoamplifier     
Moog Vietnam Filter O-ring       
Model: G2141-013-015    
Moog Vietnam Fiter                         
Model: A67999-100    
A67999-065?????    
Moog Vietnam Filter O-ring       
Model: G2141-013-015    
Moog Vietnam Fiter                         
Model: A67999-100    
Pisco Vietnam Model: PL6-02  
Pisco Vietnam Model: PL6-01M  
Pisco Vietnam Model: JNU6  
Pisco Vietnam Model: PY6  
Pisco Vietnam Model: PL6-M5M  
Pisco Vietnam Model: PC6-M5M  
YUKEN Vietnam TFP1  
MODEL: DSG - 2B2 - 02               
YS905    
Yuken Vietnam Replaced by: DSG-03-3C2-A240-50  
P/N: M03007     
(Valve DG4V-5-2C-M-PL-0V-6-40)    
Moog Vietnam SERVO VALVE  
Replaced by: J662-120A    
(Part No: J662A120)    
Moog Vietnam D952-2001-10  
HPR18A1RKP032KM28J1Z00    
weight: ca. 35-48 kg/pc package included    
(D952-2001,HPR18A1 RKP032KM28J1Z00)    
Moog Vietnam Replaced by: G761-3502B   
(Type: H19JOGM4VPZ    
Model: D760-161A)    
Moog Vietnam DigiPack Parison Wall Thickness Controller  
Replaced by: J141-214A    
weight: ca. 8kg/pc    
(Model: J141-212A)    
Moog Vietnam DigiPack 30 point  
Replaced by: J141-212B    
weight: ca. 8kg/pc    
(Model: J141-212A)    
Moog Vietnam DigiPack Parison Wall Thickness Controller  
Replaced by: J141-214A    
weight: ca. 8kg/pc    
(Model: J141-212A)    
Moog Vietnam DigiPack 30 point  
Replaced by: J141-212B    
weight: ca. 8kg/pc    
(Model: J141-212A)    
Pisco Vietnam Model: JSU6  
Note: JSU6 is a standard and JSU6K comes with a lower pressure diaphram  
(JSU6 (K))    
Pisco Vietnam Correct: JSU4  
(Model: SP-2H-B)    
Pisco Vietnam Model: PL12-02 (PL 12-02)  
Pisco Vietnam Correct: PEG10-8  
(Model: TEE 10-08)    
Pisco Vietnam Replaced by: PD8-02  
(Model: TEE 10-08)    
Pisco Vietnam Replaced by: PCF10-02  
(Model: TEE 10-08)    
Pisco Vietnam Correct: PC8-01   
(Model: PC 08-01)    
Pisco Vietnam Model: PC12-02 (PC 12-02)  
Yuken Vietnam Van tiết lưu  
Model: MSW-03-X-40    
Code: M04734     
Yuken Vietnam Van modul  
Model: MRLP-03-10    
Code: M10732     
Pisco Vietnam Model: UB1065-100W  
(UB 1065 (Milk White))    
Pisco Vietnam Model: UB1280-100w  
(UB 1280 (Milk White))    
Pisco Vietnam Model: UB1065-100W  
(UB 1065 (Milk White))    
Pisco Vietnam Model: UB1280-100w  
(UB 1280 (Milk White))    
Pisco Vietnam Ống khí nén phi 3  
Code: UB 032032-50 -G    
Ø 3 mm    
Yuken Vietnam Coil C-SA3-240-51  
Code: M07280    
(vavle solenoid DSG-03-3C2-A240-50-50HZ)    
Yuken Vietnam Coil C-SA3-240-51  
Code: M07280    
(vavle solenoid DSG-03-3C2-A240-50-50HZ)    
Yuken Vietnam    
van điện từ Camozzi CFB - D21F - W1    
Máy phát áp suất Rosemount 3051CG2A22A1AB4    
Truyền đưa áp suất Rosemount 3051 TG3A2B21AB4K5M5    
Truyền đưa áp suất Rosemount 3051 CG2A22A1AM5B4DFQ4A8101  
Truyền đưa áp suất Rosemount 3051 CG2A22A1AM5B4DFQ4A8101  
Truyền đưa áp suất Rosemount 3051 CG1A22A1AM5B4DFQ4A8101  
Truyền đưa chênh áp Rosemount 3051 CD3A02A2BS5I1M504  
Ross Controls Solenoid Coil 411B0416    
Van an toàn  REGO PRV9432T    
cylinder/DSBC-50-200-PPVA-N3/FESTO 1366955  
cylinder/DSBC-80-125-PPV-A-N3/FESTO 1383338  
cylinder/DSBC-50-50-PPVA-N3/FESTO 1366950  
cylinder/DSBC-80-160-PPV-A-N3/FESTO 1383339  
cylinder/DSBC-40-60-PPVA-N3/FESTO 2123224(替代DNCB-40-60-PPV-A)  
cylinder/DSNU-25-250-PPV-A/FESTO 19252  
cylinder/ADN-25-25-I-P-A/FESTO 536263  
PS connector/NPQH-T-G14-Q10-P10/FESTO 578397  
Relay áp suất saginomiya SNS-C106XM2    
Van điều khiển dùng bộ bạc đạn của bộ điều khiển động cơ  
Hạng: AUMA    
Loại: SAR07.6-FA10    
P/N: 80.0    
Van điều khiển sử dụng tay quay    
Hạng: AUMA    
Loại: SAEx-F16/-a3a1    
P/N: 542.0    
Các mô đun điều khiển động cơ van điều khiển    
Hạng: AUMA    
Loại: SAEx-F16/-a3a1    
P/N: 559.0    
Encoder FA-CODER Tamagawa TS5420N60     
Cảm biến quang điều khiển tích hợp SENSORIK EFS210017153  
Mắt cảm biến  IFRM 12P17G3/405073 (RIETER P/N:10314455)  
Đầu bơm thủy lực Cosure IGP4-M032    
Van từ Roxroth Part/no  R900561274    
Van tiết lưu Aron Part/no AM3QF ABC    
Casappa Pump-Hydraulic PLP20.4D0-31    
Yokogawa Type: EJA110A-EMS4A-92DB/NF11/G72
YokogawaType: EJA120A-EES4A-92DB/NF11/G72
   
Mắt cảm biến ELCO F125-w40-OP6L-Q12     
CKD  FS1-04-3    
ROTARY JOINT KR 6706-32A, Kwang Jin    
DEUBLIN:250 094-284    
Regulator WSA-2CVSP 100/110V (TOKYO RIKOSHA)    
Regulator WSA-6CVSP 100/110V (TOKYO RIKOSHA)    

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

0938885512