Bộ điều khiển van Ginice | Nhà cung cấp van Ginice | GEA-20P, GEA-35P, GEA-15P

Nhà cung cấp chính thức GINICE tại Việt Nam GINICE Viet Nam HPQ Động cơ van GINICE | Valve Actuator GINICE Bộ điều khiển nhiệt độ GINCE KOREA Cảm biến GINCE

Bộ điều khiển van Ginice | Nhà cung cấp van Ginice | GEA-20P, GEA-35P, GEA-15P

  • Mã SP:Ginice
  • Giá bán:Liên hệ
Chúng tôi, tự hào là nhà phân phối độc quyền sản phẩm GINICE - KOREA tại thị trường Việt Nam.
 
 
​TEMP. / HUMI. TRANSMITTER
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER  GOTH-1100 GOTH-1420 GOTHO-1420 GOTHO-1420N3K GOTHO-1420pt100 GOTHO-1420pt1000 GOTHO-1420S
ROOM TEMP./HUMI. TRANSMITTER  GRTHO-1420 GRTHO-1420N3K GRTHO-1420pt100 GRTHO-1420pt1000 GRTHO-1420S GSTH-1100 GSTH-1420
DUCT TEMP./HUMI. TRANSMITTER  GDTH-1100 GDTH-1420 GDTHO-1420 GDTHO-1420(3/4) GDTHO-1420N3K GDTHO-1420pt100 GDTHO-1420pt1000 GDTHO-1420S
HUMIDITY TRANSMITTER
OUTSIDE HUMIDITY TRANSMITTER  GOH-110 GOH-420 GOHO-420
ROOM HUMIDITY TRANSMITTER  GRHO-420 GSH-110 GSH-420
DUCT HUMIDITY TRANSMITTER  GDH-110 GDH-420 GDHO-420
DUCT HUMIDITY TRANSMITTER  GDHO-420(¾)
ROOM HUMIDITY TRANSMITTER(Order Made)  GRHO-420S
DIGITAL ROOM TEMP. & HUMI. TRANSMITTER
  GR-Series GRO-Series
TEMP. SENSOR & TRANSMITTER
PIPE TEMPERATURE SENSOR  GPT-100 GPT-1000 GPT-N10K GPT-N3K GPT-N5K
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR  GOT-100 GOT-1000 GOT-N10K GOT-N3K GOT-N5K
ROOM TEMPERATURE SENSOR  GST-100 GST-1000 GST-N10K GST-N3K GST-N5K
DUCT TEMPERATURE SENSOR  GDT-100 GDT-1000 GDT-N10K GDT-N3K GDT-N5K
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR  GDAT-100 GDAT-1000 GDAT-N10K GDAT-N3K GDAT-N5K
PIPE TEMPERATURE TRANSMITTER  GPTO-110 GPTO-420
OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER  GOTO-105 GOTO-420
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER  GRTO-105 GRTO-420
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER  GDTO-105 GDTO-420
SAUNA TEMPERATURE SENSOR  GSR-100 GSR-1000 GSR-N10K GSR-N3K GSR-N5K
TEMP. & HUMI. TRANSMITTER(±0.2 ℃/ ±2%RH)
OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER  GOTO-2
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER  GRTO-2
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER  GDTO-2
OUTSIDE HUMIDITY TRANSMITTER  GOHO-2
ROOM HUMIDITY TRANSMITTER  GRHO-2
DUCT HUMIDITY TRANSMITTER  GDHO-2
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER  GOTHO-2 GOTHO-2pt100 GOTHO-2pt1000
ROOM TEMP./HUMI. TRANSMITTER  GRTHO-2 GRTHO-2pt100 GRTHO-2pt1000
DUCT TEMP./HUMI. TRANSMITTER  GDTHO-2 GDTHO-2pt100 GDTHO-2pt1000
POTENTIOMETER
FOR DAMPER CONTROLLER POTENTIOMETER  GPM-010P/R
FOR VALVE CONTROLLER POTENTIOMETER  GPM-010P/R
TEMPERATURE CONTROLLER
ROOM TEMPERATURE CONTROLLER  GRC-1100
PIPE TEMPERATURE CONTROLLER  GPC-1100
DUCT TEMPERATURE CONTROLLER  GDC-1100
DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER  GTC Series
TEMP. HUMI. INDICATOR
DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR  GTD-11 GTD-5
DIGITAL TEMP./HUMI. INDICATOR  GTHD-12
Air Diff&Pressure Switch
Air Diff&Pressure Switch  GS-609
SPRING RETURN ELECTRIC LINEAR VALVE ACTUATOR
SPRING RETURN ELECTRIC LINEAR VALVE ACTUATOR  GEA-10SR(I)
VALVE ACTUATOR
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR  GEA-20PD GEA-35PD
ON-OFF VALVE ACTUATOR  GEA-10A/20A/30A GEA-55A/100A/250A
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR  GEA-100PD GEA-55PD
PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR  GEA-10P GEA-20P/35P GEA-55P,100P,250P
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER TYPE  GEA-20 / 35 (AW(s) / PDW(s))
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER, LCU  GEA-55 / 100 (AL / PL)
VALVE ADAPTOR  Adaptor
DAMPER ACTUATOR
ON / OFF DAMPER ACTUATOR  GDA-20A GDA-20AD
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR  GDA-20PD GDA-40PD
ON / OFF DAMPER ACTUATOR  ACT-012 Series ACT-013 Series ACT-019-24S Series
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR  ACT-016 Series
VALVE
2-WAY CONTROL VALVE(Bronze)  GVS21 시리즈
2-WAY CONTROL VALVE  GVF21 시리즈 (15A~150A) GVF21 시리즈 (200A~350A)
2-way control valve  GVF22 시리즈 (15A~150A) GVF22 시리즈 (200A~350A)
3-WAY CONTROL VALVE(Bronze)  GXS21 시리즈
3-WAY CONTROL VALVE  GXF21 시리즈 (15A~150A) GXF21 시리즈 (200A~350A)
3-WAY DIVERTING VALVE  GXF-D 시리즈
2-WAY STAINLESS STEEL VALVE  GVF-S 시리즈
2-WAY STAINLESS STEEL VALVE  GVF-S 시리즈
3-WAY STAINLESS STEEL VALVE  GXF-S 시리즈
Ball Valve
  GQ-시리즈
  GQ - 시리즈
BUTTERFLY VALVE
Electric butterfly valve  GQ시리즈
  GQ 시리즈(ON-OFF) GQ-시리즈(비례식)
PNEUMATIC ACTUATOR
PNEUMATIC ACTUATOR  GD,GS series
LIMIT SWITCH BOX  GLB-1 , GLB-2 Series
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR  GQ-001~004
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR  GQ-006~008
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR  GQ-010~300
Model: GQ-600-1211
GQ-035-1211
GQ-080-1211
GQ-016-1211
GQ-024-1211
GQ-016-1241
GQ-200-1211
GEA-20P
PCU-A 

 


 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

0938885512