Đại lý Rechner | Cảm biến Rechner | Rechner Việt Nam

Tự động hóa giá rẻ chuyên cung cấp cấp các sản phẩm chính hãng Rechner. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên môn, được trang bị các kiến thức đầy đủ về các sản phẩm trong ngành, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp Rechner giá cạnh tranh nhất trên thị trường Việt Nam.

Đại lý Rechner | Cảm biến Rechner | Rechner Việt Nam

  • Giá bán:Liên hệ

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý cung cấp Cảm biến Rechner.

*Giới thiệu về Rechner:

Rechner Sensors là một chuyên gia trong công nghệ cảm biến điện dung cho các ứng dụng tự động hóa, điều khiển mức và kiểm soát chất lượng. Dòng sản phẩm Rechner bao gồm hơn 3.000 prox điện dung, prox cảm ứng, cảm biến điện trở từ, bộ điều khiển logic cấp nguồn, cảm biến dòng chảy và rào cản EX: tất cả đều có kích thước và tùy chọn lắp đặt khác nhau.

Thiết kế cảm biến điện dung mang tính ứng dụng cao. Hầu hết các thiết kế cảm biến điện dung của Rechner đều được thúc đẩy bởi tư duy ứng dụng đầu tiên.

Cảm biến Rechner sẵn sàng trợ giúp khi khách hàng có nhu cầu thị trường về các ứng dụng khó đòi hỏi cảm biến phải được làm bằng vật liệu cụ thể, có yêu cầu lắp đặt cụ thể và / hoặc có chứng chỉ ngành.

*Model sản phẩm:

400100   KAS-40-A11-N, ATEX
400200 KAS-40-A12-N, ATEX
400250 KAS-40-A22-N, ATEXh
400300 KAS-40-A13-N, ATEX
400350 KAS-40-A23-N, ATEX
400400 KAS-40-A14-N, ATEX
400450 KAS-40-A24-N, ATEX
400480 KAS-42-6.5 / 20-N-D6.5-PTFE / VAb-Z02-0
400490 KAS-42-M8 / 25-N-M8-PTFE / VAb-Z02-0
400705 KAS-40-14-N-M12, ATEX, 5 m
400900 KAS-40-14-N-M12-PTFE, ATEX
401000 KAS-40-20-N, ATEX
401500 KAS-40-24-N-M22-PTFE, ATEX
401700 KAS-40-30-N-M32, ATEX
402000 KAS-40-35-N, ATEX
402300 KAS-40-35-N-M32-PTFE, ATEX
402400 KAS-40-34-N-M32-PTFE / V2A, ATEX
405150 KAS-42-M8 / 15-N-M8-PTFE / VAb-Z02-0
406110 KAS-40-22 / 10-N-PTFE, ATEX
406120 KAS-40-22 / 10-N, ATEX
498000 KXS-250-M5 / 20-X-M5-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95
498001 KXS-250-M8 / 25-X-M8-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95
498002 KXS-250-M12 / 25-X-M12-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95
498003 KXS-250-M18 / 70-X-M18-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95
498004 KXS-250-M30 / 70-X-M30-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95
498005 KXS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-X02 / Y95
498500 KXA-5-1-BPA-1-Z02-Y90
498501 KXA-5-1-BNA-1-Z02-Y90
498503 KXA-5-1MINI-BPA-1-Z02-Y90
498505 KXA-5-1MINI-BNA-1-Z02-Y90
500150 TS-120-NPN-A
500350 TS-120-PNP-A
560100 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL / Y24-1
560101 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL / Y24-1
560102 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL / Y24-1
560106 KSA-250-BXL-1CO-40x70x110-ABS-KL / Y24-1
560700 KSA-70-BB-S-50x50x25-PA-Z02 / Y24-1
560900 KSA-70-BB-O-50x50x25-PA-Z02 / Y24-1
561100 KSA-80-BB-S-50x50x25-PA-Z02 / Y24-1
561320 KSA-80-BB-O-50x50x25-PA-Z02 / Y24-1
561600 KS-250-M18 / 30-X-M18-PTFE / VAb-250C-X0E / Y26-0
561650 KS-250-M18 / 45-X-M18-PTFE / VAb-250C-X0E / Y26-0
562100 KS-250-M22 / 70-X-M22-PTFE / VAb-250C-X02 / Y24-0
562150 KS-250-M22 / 70-X-M22-PTFE / VAb-250C-X05 / Y24-0
562500 KS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-X02 / Y24-0
562510 KS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-X05 / Y24-0
562700 KS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-Y25 / X02 / Y24-0
562710 KS-250-M32 / 70-X-M32-PTFE / VAb-250C-Y25 / X05 / Y24-0
563500 KSA-80-BB-S-50x50x25-PA-Z02 / Y26-1
563700 KSA-80-BB-O-50x50x25-PA-Z02 / Y26-1
700150 KAS-70-A12-A-M12-PTFE / VAb-Z02-1-HP
700724 KAS-70-A12-A-M12-PTFE / VAb-Y5-1-HP
700735 KAS-70-A22-A-M12-PTFE / VAb-Z02-1-HP
705600 KAS-70-A14-A-M30-PPO-Z02-1-HP
705800 KAS-70-A14-A-M30-PPO-Y5-1-HP
712900 KAS-70-23-A-M22-PTFE-Z02-1-HP
712910 KAS-70-23-A-M22-PTFE-100C-Z02-1-HP
713600 KAS-70-23-S-M22-PPO-Z02-1-HP
714200 KAS-70-30-A-D30-PTFE / MS-Z02-1-HP
715800 KAS-70-30-A-M32-PTFE / MS-Z02-1-HP
715831 KAS-70-30-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP
716000 KAS-70-30-A-M32-PTFE / MS-Y5-1-HP
716200 KAS-70-30-S-M32-PTFE / MS-Z02-1-HP
717320 KAS-70-35-A-M32-PTFE / VAb-G-Z02-1-HP
718555 KAS-70-35-A-M32-PTFE / VAb-Y5-1-HP
718600 KAS-70-35-S-M32-PTFE / VAb-Z02-1-HP
719255 KAS-70-35-A-M32-PTFE-100C-Z02-1-HP
720200 KAS-70-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP
720400 KAS-70-35-A-M32-PPO-Y5-1-HP
720600 KAS-70-35-S-M32-PPO-Z02-1-HP
770600 KAS-2000-30-P-M32-PTFE / MS-Z02-1
770603 KAS-2000-30-P-M32-PTFE / MS-Y3-1
770800 KAS-2000-35-P-M32-PPO-Z02-1
771000 KAS-2000-35-P-M32-PTFE / VAb-Z02-1
771100 KAS-2000-35-P-M32-PTFE / VAb-160C-Z02-1
771105 KAS-2000-35-P-M32-PTFE / VAb-160C-Y3-1
800130 KAS-80-A21-S-M8-PTFE / VAb-Y7-1-HP
800150 KAS-80-A12-A-M12-PTFE / VAb-Z02-1-HP
800160 KAS-80-A12-A-M12-PPO-Z02-1-HP
800200 KAS-80-A12-S-M12-PTFE / VAb-Z02-1-HP
XA0029 KXA-5-4MINI-XXL-NA-1-KL-Y90
XA0030 KXA-5-4-XXL-NA-1-KL-Y90
XA0033 KXA-5-4MINI-XXL-NS-4FB-1-KL-Y90
XA0034 KXA-5-4-XXL-NS-4FB-1-KL-Y90
XA0055 KXA-5-1 / 4-XXL-PA-1-KL-Y90
XA0056 KXA-5-1 / 4-XXL-NA-1-KL-Y90
XA0057 KXA-5-1 / 4MINI-XXL-PA-1-KL-Y90
XA0058 KXA-5-1 / 4MINI-XXL-NA-1-KL-Y90
KX0098 KXS-250-M18 / 70-X-M18-PTFE / VAc-250C-X02 / Y95
KX0099 KXS-250-M12 / 25-X-M12-PEEK / VAb-250C-X02 / Y95-E
N00015 N-132 / 2-01 120 ... 230 V AC, ATEX
N00017 N-132 / 2-10 24 V DC, ATEX
N00018 N-132/2-E-10 24 V DC, ATEX
N00023 N-132/2 / 4-20-IL, ATEX
XA0020 KXA-5-4-XXL-PS-4FB-1-KL-Y90
XA0022 KXA-5-4-XXL-PA-1-KL-Y90
XA0024 KXA-5-4MINI-XXL-PS-4FB-1-KL-Y90
XA0026 KXA-5-4MINI-XXL-PA-1-KL-Y90
KW0037 KFW-52-500-435-PTFE / Vab-D16-G1-S-ETW-Y10
KW0039 KFW-52-500-362-PTFE-D16-S-ETW-Z02
KW0102 KFW-12-500-443-GFK / Vab-D16-G1-IL-4-ETF-Y10
KX0051 KXS-250-M30 / 70-X-M30-PPO-70C-X02 / Y95
KX0052 KXS-250-M32 / 70-X-M32-PPO-70C-X02 / Y95
KX0053 KXS-250-M18 / 70-X-M18-PPO-70C-X02 / Y95
KX0054 KXS-250-M12 / 50-X-M12-PPO-70C-X02 / Y95
KX0066 KXS-250-M8 / 25-X-M8-PTFE / VAb-250C-X0E / Y95
KW0026 KFW-12-500-443-GFK / Vab-D16-G1-UL-0-ETF-Y10
KW0027 KFW-12-500-435-PTFE / Vab-D16-G1-UL-0-ETF-Y10
KW0029 KFW-1-500-435-PTFE / Vab-D16-G1-IL-4-ETW-Y10
KW0030 KFW-1-500-370-GFK-D16-IL-4-ETW-Z02
KW0031 KFW-1-500-362-PTFE-D16-IL-4-ETW-Z02
KW0032 KFW-51-500-443-GFK / VAb-D16-G1-S-ETW-Y10
KW0033 KFW-51-500-435-PTFE / Vab-D16-G1-S-ETW-Y10
KW0034 KFW-51-500-370-GFK-D16-S-ETW-Z02

*Chúng tôi - Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp Rechner trong nhiều năm qua trên thị trường tự động hóa Việt Nam.

Hãy liên lạc ngay cho chúng tôi khi có nhu cầu để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý

Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline + Zalo: 0938 88 55 12(Mr.Đức)

Skype: duc.hpq

Email: kd1@hpqtech.com

==> Xem thêm...


 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

0938885512